Het ene woord is het andere niet. Georges-Louis Bouchez sprak op de avond van 9 juni van een staatshervorming. Voor hem was het dat ook. De winst van zijn partij en het verlies van de PS waren een aardverschuiving, maar voor ons geen staatshervorming. Een staatshervorming is immers veel duurzamer. Wat je wijzigt, is min of meer blijvend van karakter. Maar bij een aardverschuiving kunnen graafmachines alles terug in zijn oude plooi leggen.

En daar moeten we ons voor hoeden. Het feit dat Wallonië dit keer rechtser heeft gekozen dan de vorige keren, mag ons niet doen besluiten dat we gebeiteld zitten voor de toekomst. België is een merkwaardig land en wat vandaag verworven is, is dat daarom morgen soms niet meer. België draait vierkant en de zege van MR zal hier niks aan veranderen. Tenzij … tenzij we het momentum grijpen en die staatshervorming doorduwen die ervoor kan zorgen dat zelfs graafmachines geen bressen meer in dijken kunnen slaan.

Vlamingen en Franstaligen zijn wezenlijk verschillend. Geen verwijt, gewoon een vaststelling. Magnette zei ooit dat Walen liever profiteren van het leven en Vlamingen liever hard werken. Feit is dat de werkzaamheidsgraad in Wallonië barslecht is. Slechts 66% is er aan het werk. In Vlaanderen 77%. En van die 66% werkt er slechts 23% in de privésector. Die vaststelling, dat Vlamingen en Walen verschillen, moet ertoe leiden dat elke deelstaat zijn eigen klemtonen moet kunnen leggen. Elke deelstaat moet een eigen arbeidsmarktbeleid, een volledig eigen gezondheidszorg kunnen voeren en tot responsabilisering van de uitgaven komen. Dat moet ingebed worden in een diepgaande staatshervorming waardoor er bij een volgende stembusgang geen ommekeer in dat beleid kan komen.

Vlaamse staatsvorming is noodzakelijk!

Niet hervormen om te hervormen, maar om te verbeteren. Vlaamse staatsvorming moet ertoe leiden dat we zelf de krachtlijnen vastleggen en ervoor zorgen dat wat we verbeteren ook beter blijft. Het verleden heeft al te vaak aangetoond dat de opkuis van de staatsfinanciën geen zekerheid is dat dit zo blijft. Willen we de Vlaamse welvaart beschermen dan moeten wij ook ‘mechanismen’ krijgen die ons in staat stellen die welvaart blijvend te verankeren in Vlaanderen. Dus zonder transfers die in een bodemloos vat terechtkomen. In die zin ijvert het OVV voor:

  • De volledige splitsing van de sociale zekerheid: geen misbruik meer van zogenaamde solidariteit.
  • Fiscale autonomie voor de deelstaten: gedaan met voorlopige dotaties.
  • Homogene bevoegdheden zoals 25 jaar geleden vastgelegd in de 5 resoluties van het Vlaams parlement, inclusief een splitsing van het departement justitie.
  • Géén herfederalisering van bevoegdheden, de droom van MR en Les Engagés.
  • Géén België met 4 gewesten.

Het OVV hoopt dat de (pre)formateur met dezelfde ambitie die hem is ingegeven voor de verkiezingen de bovenstaande wijzigingen aan het federale huis kan doorduwen. Vandaar onze oproep om hem ook 100 dagen te geven, maar met de krijtlijnen van een grondige staatsvorming. Franstaligen zullen het de (pre)formateur niet gemakkelijk maken. In deze context is het cruciaal dat de Vlaamse onderhandelaars hun financiële macht, maar ook het krachtige signaal van de Vlaamse kiezer, als hefbomen gebruiken richting Vlaamse staatsvorming. Vandaag hebben we een unieke kans om Vlaanderen dat beleid te geven waarvoor het gekozen heeft. Efficiëntie en responsabilisering zijn dé sleutelwoorden om ervoor te zorgen dat Vlaanderen zijn welvaart kan veiligstellen. Dat weten ze ook perfect in het zuiden. Maar tussen droom en daad gaapt vaak een diepe kloof. Als Bouchez Wallonië echt klaar wil stomen voor de toekomst, dan gaat hij daarin compleet mee. Neem het ons niet kwalijk, dat we dat pas geloven als we het zien op het terrein.

Geniet van de Vlaamse Feestdag, 11 juli 2024.

Voorzitter Paul Becue en het Dagelijks Bestuur van OVV