Geschiedenis VAV

Beroeps- en cultuurbelangen van de Vlaamse geneesheer behartigen.
Op sociaal gebied: meewerken aan de gezondmaking van het Vlaamse volk.

Federatie van lokale kringen

  • Antwerpen's Geneeskundige Vereeniging
  • Palfijngilde (Kortrijk)
  • Gents Doktersgild
  • Kempische Geneeskundige Kring
  • Van Helmontgilde (Brussel)
  • Dodoenskring (Mechelen)
  • Doktersgilde (Leuven)

Mijlpalen

1926: Kas voor weduwen en wezen
1932: Hulpfonds voor het Vlaams Geneeskunding Korps (na WOII: De Onderlinge Ziekenkas)
1933: Schikkingen voor het toekennen van het brevet van specialist (na WOII: A.S.G.B.)
1935: Verzekeringsreservefonds (na WOII: Voorzorgskas)
1935: Boekerij AVGV (sedert 1970: louter socio-culturele vereniging)
1922: A.V.G.V. - Algemeen Vlaams Geneesheren Verbond
1945: V.V.G.B. - Vereniging van Vlaamse Geneesheren van België
1959: V.G.V. - Vlaams Geneesherenverbond
1998: V.G.V. - Vlaams Geneeskundigen Verbond
2022: VAV 100 jarig bestaan

Het VAV Anno 2023

(1) Nadenken over - en invloed uitoefenen op - het geneeskundig onderwijs en het gezondheidsbeleid.
(2) IJveren voor de toewijzing van de sociale zekerheid aan Vlaanderen met een aangepast statuut voor de Brusselse Vlamingen.
(3) Vrijwaren van de rechtmatige plaats van het Nederlands in het medisch onderwijs.
(4) Bijdragen tot de verdere ontvoogding van Vlaanderen.
(5) Bijdragen tot de culturele vorming van zijn leden.

Uitgewerkte historiek

De historiek van het VGV wordt beschreven in de drie volgende bijdragen van Prof. Van Acker en Dr. Van Meirhaeghe.
Een samenvatting van de historiek van het VGV is terug te vinden in de reeks “Geschiedenis van de Geneeskunde”  in een aantal nummers van ons tijdschrift “Periodiek”, met name het laatste nummer van de jaargang 2013 en de twee eerste nummers van de jaargang 2014.

In het academiejaar 1992-1993 leverde Johan Van Bever een licentiaatsthesis af om de graad van licenciaat in de geschiedenis te behalen aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent, bij Prof. Dr. R. Van Eenoo. De titel van zijn thesis was: “Van A.V.G.V. tot “oorlogsorde” (1922-1944)”. Een samenvatting van de hand van de auteur is hier ook te lezen.

Tenslotte is ook de toespraak van toenmalig intredend voorzitter, collega Raymond (“Rem”) Lenaerts bij de viering van 80 jaar VGV een mooi historisch overzicht.

Documenten:

- Het Algemeen Vlaamsch Geneesheerenverbond tussen 1922 en 1942 (Prof Dr K.J. Van Acker).
- VGV en Oorlogsorde (Prof Dr K.J. Van Acker)
- De geschiedenis van het VGV na 1945 (Dr J. Van Meirhaeghe) 
Zoals verschenen in Periodiek deel 1 en deel 2
- Samenvatting thesis Van Bever
- Toespraak Dr. Lenaerts  

Historiek van het AVGV 1922-1942 [pdf]
Data in de geschiedenis van het VGV sedert 1989 [pdf]