Statuten

Belgisch Staatsblad 07/06/2017

Statuten en bestuurswijziging Vlaams Geneesherenverbond vzw (pdf)

Raden

Raad van bestuur 2023-2025

Dr. J. Van Meirhaeghe (Voorzitter)
Dr. Lieve Van Ermen (Oud voorzitter en Ondervoorzitter)
Dr. B. Garmyn (Secretaris)
Dr. Geert Debruyne (Penningmeester)
Dr. Frank Goes (Hoofdredacteur Periodiek)
Dr. J. Dockx (VAV-Cultuur)
Prof. Dr. Eric Ponette (Lid)
Dr. Chris. Geens (Lid)
Dr. Karel Vermeyen (Lid)


Raad voor advies

Prof. Dr. D. De Looze, UGent
Prof. Dr. A. Dupont, VUB
Prof. Dr. P. Van Cauwenberge, voorzitter HoGent
Prof. Dr. Ph. Vandekerckhove, Rode Kruis Vlaanderen
Dr. Piet H. Jongbloet
Em. Prof. Dr. R. Van Hee, Universiteit Antwerpen


Galerij der Groten

Dr. R. de Beule (+)
Prof. Dr. W. Dierick (RUCA)(+)
Dr. Ridder K. Goddeeris (KULAK) (+)
Dr. Jozef Huyghe (+)
Dr. Baron P. Janssen (Beerse) (+)
Prof. Dr. P.G. Janssens (Tropisch Instituut) (+)
Prof. Dr. K. Van Camp (UIA) (+)
Prof. Dr. G. Verdonk (UGent) (+)
Dr. Robrecht Vermeulen (+)
Prof. Dr. R. Casteels, KU Leuven (+)
Prof. Dr. J. Peers, KU Leuven (+)
Prof. Dr. L. Denis, Oncologisch Centrum Antwerpen (+)

Historiek

Statuten Verbond van Vlaamse Medisch-Wetenschappelijke Verenigingen vzw (pdf)