Lidgeld Vlaams Artsenverbond

Lidgeld 2023 gedrukte Periodiek / elektronische versie

  • gewoon lid €110 / €90
  • arts in opleiding of zonder praktijk €70 / €50
  • artsenkoppel €150 / €130
  • artsenkoppel in opleiding of zonder praktijk €90 / €70
  • steunend lid (met gedrukte Periodiek) €200

Ik wens lid te worden van het Vlaams Artsenverbond om zo mee te bouwen aan de toekomst van de Vlaamse artsen en de Vlaamse gezondheidszorg.
Ik ontvang vier maal per jaar het tijdschrift Periodiek.
Ik schrijf hiervoor het lidgeld over op volgende rekening KBC IBAN nr.: BE22 4073 0622 5147 met vermelding van mijn naam.
Mijn contactgegevens vul ik hieronder in.