VAV LOGO

Wetenschappelijk Symposium van het VLAAMS ARTSENVERBOND vzw

op zaterdag 14 oktober 2023 om 8u30
Herman Teirlinckauditorium (KBC) Havenlaan 2, 1080 Brussel

Programma:

 • 8.30 u. Onthaal
 • 9.00 u. Welkomstwoord.
             (Mevr. Elien Renders, KBC Mediservice, Brussel)
 • 9.05 u. De defederalisering van de gezondheidszorg
             (Dr. Jürgen Vanpraet, advocaat, Onderzoeksgroep staats- en bestuursrecht UGent)
 • 9.25 u. Naar een de-centrale gezondheidszorg in een solidaire samenleving
             (Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer, Emeritus gewoon hoogleraar in de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent)
 • 9.45 u. Hoe de staatsstructuur de opleiding van artsen remt
             (Dr. Jonas Brouwers, voorzitter VASO "Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding")
 • 10.05 u. Performantie van de gezondheidszorg: een vergelijking Noord‑Zuid
             (Dr. Karel Vermeyen, voormalig waarnemend diensthoofd anesthesie UZ Antwerpen, bestuurslid VAV)
 • 10.25 u. Naar een toekomstbestendige organisatie van gezondheidszorg
             (Mevr Karine Moykens, secretaris-generaal, Departement Zorg)
 • 10.45 u. Koffiepauze
 • 11.40 u. Debat met sprekers en deelnemers, moderator: Dr. Geert Debruyne, oud‑voorzitter
 • 12.25 u. Slotwoord
              (Dr. Jan Van Meirhaeghe, VAV-voorzitter)
 • 12.30 u. Receptie
 • 13.30 u. Einde

Info parking bezoekers

Inschrijvingsformulier