PERSBERICHT (22 april 2023)

  1. Sinds de instelling van de contingentering werden de artsen- en tandartsenquota gebaseerd op de bevolkingsverhouding tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap: 60 Nederlandstaligen/40 Franstaligen. Die verdeling werd jarenlang niet gecontesteerd door beide partijen.
    Via de Pers vernamen we echter dat de Planningscommissie recent overstapte op de verdeelsleutel 55 N/45 F op basis van het argument dat de Franstalige artsen meer tijd besteden onder meer aan een raadpleging dan de Vlaamse artsen. De Planningscommissie werd hierin gevolgd door minister Frank Vandenbroucke.
    Het VAV vindt dit echter geen valabel argument: niemand ontzegt de Waalse artsen immers de vrijheid om hun raadpleging in kortere tijd af te werken. Zoals ook niemand de Waalse artsen de vrijheid ontzegt om meer voltijds te werken. Het VAV wenst dan ook dat de vroegere verdeelsleutel 60 N/40 F gehandhaafd wordt.
  2. In de loop van de jaren leidde de Franse Gemeenschap meer artsen op dan reglementair aangeduid – en dit in grotere mate dan aan Vlaamse kant – met de belofte dat die overtallen in de toekomst zouden gecompenseerd worden door aanvraag van evenveel minder artsen. Die compensatie is er nooit gekomen en bovendien stelde de Planningscommissie recent voor om die historische compensatie af te schaffen en te vervangen door een ander afbouwstelsel, gekoppeld aan de jaarlijkse quota. De vrees van het VAV en AK-VSZ is dat de transparantie door die ingreep zal afnemen. VAV en AK-VSZ pleiten ervoor om het voormalig controlestelsel te handhaven.
  3. De bezorgdheid van VAV en AK-VSZ om beide hoger vermelde doelstellingen van de contingentering te blijven behartigen wordt gestimuleerd door twee studies over de artsendensiteit in de  Vlaamse en Franse Gemeenschap. De eerste studie is gebaseerd op gegevens van Secretaris-Generaal VBS Marc Moens van 2015 en besluit dat de Franstalige artsen in verhouding tot de bevolking voor 29% oververtegenwoordigd zijn in het totaal aantal artsen in België (Densiteit van artsen in Franse en Vlaamse Gemeenschap, Periodiek, april-mei-juni 2015, p. 23-25). De tweede studie is gebaseerd op gegevens van de Planningscommissie Medisch Aanbod van 2016 en besluit dat de Franse Gemeenschap in verhouding tot de bevolking oververtegenwoordigd is in de gezamenlijke categorie huisartsen + specialisten met 30% (Artsendensite it in de gemeenschappen en gewesten in België in 2016, Periodiek, oktober-november-december 2019, p. 15-16). Deze ondervertegenwoordiging van Nederlandstalige artsen is een ernstige handicap voor de opbouw van de noodzakelijke Vlaamse aanwezigheid in Brussel en in de Vlaamse Rand rond Brussel.
  4. Het VAV en AK-VSZ zien geen redenen om van hun stellingen, vermeld onder 1 en 2, af te wijken aangezien de Vlaamse Gemeenschap de richtlijnen van de contingentering in het verleden nauwkeurig heeft opgevolgd – zelfs ten koste van verlies van grote getallen studenten die de studies geneeskunde wilden aanvangen – terwijl de Franse Gemeenschap zich weinig om de criteria bekommerde. Indien zou blijken dat tijdens onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en minister Frank Vandenbroucke de contingenteringsnorm 60 N/4 0 F en de controle op de historische Franstalige compensatie niet kunnen gehandhaafd worden, zal de Vlaamse regering, in afwachting van de overheveling van de ganse gezondheidszorg naar de gemeenschappen, er voor moeten zorgen de belangen van de Vlaamse studenten geneeskunde maximaal te behartigen. Namelijk door jaarlijks een Vlaams quotum te eisen dat ruim voldoet aan de Vlaamse behoeften, uitgaande van de onder 1, 2 en 3 vermelde doelstellingen.

 


Namens de Raden van Bestuur van VAV en AK-VSZ
Dr. Jan Van Meirhaeghe            Jürgen Constandt
Voorzitter VAV                           Voorzitter AK -VSZ


Contact: Jan Van Meirhaeghe, voorzitter VAV
e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
GSM: 0496/286 719