Bart Garmyn

Dr Bart Garmyn is arts met specialisatie arbeidsgeneeskunde en maatschappelijke gezondheidszorg.
Hij studeerde aan het Sint Jan Berchmanscollege te Merksem (Latijn Grieks) en aan de KU-Leuven.
Hij werkt als medisch directeur voor Securex Externe Preventiedienst en vertegenwoordiger in de medische commissie van Coprev.
Hij is ondervoorzitter van de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek en bestuurslid van het Centrum voor Kankeropsporing.
Hij is secretaris van VZW Vrienden van Sam Dillemans en bestuurslid van Marnixring Lieven Gevaert. In zijn studententijd was hij 4 jaar lang bestuurslid van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV).
Hij is al meer dan 20 jaar actief lid van het Vlaams Artsen Verbond en vertegenwoordigt de vereniging in het OVV.