Lieve Van Ermen

Geboren op 30 mei 1948
Artsdiploma 1973 KUL.
Cardioloog
Ondervoorzitter Erkenningscommissie cardiologie
Gewezen Senator
Past President MWAB ( Medical Women’s Association)
Gewezen Voorzitter en huidig ondervoorzitter VAV
Plaatsvervangend lid Raad Orde der Artsen Antwerpen