Voorwoord

Kaft202301

Op zaterdag 25 februari 2023 bezochten we in de voormiddag het GUM (Gents Universiteitsmuseum) en na de middag hielden we de jaarlijkse statutaire ledenvergadering van het VAV met dit jaar ook bestuursverkiezingen.

Ik werd voor de tweede keer aangeduid als voorzitter van een fiere vereniging die net honderd jaar geworden is. We genieten nog na van de schitterende viering op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis in oktober laatstleden en prijzen ons gelukkig met de uitgave van het verzorgde en degelijke jubileumboek, waar we de volgende maanden verder moeten mee uitpakken.

Een fiere vereniging inderdaad, met het prestige van haar leeftijd, maar ook met de mankementen van haar ouderdom. Het aantal leden blijft dalen, en de leden verouderen. Jongeren sluiten mondjesmaat aan en dat zou beter moeten.

Het lidmaatschap moet herbekeken worden. Zetten we bijvoorbeeld de deur open voor andere medische beroepen?

We zijn een socio-culturele vereniging die als drukkingsgroep zijn politiek-maatschappelijke rol speelt. Maar we zijn deze eeuw ook geëvolueerd naar een denktank over de Vlaamse gezondheidzorg. De betrokkenheid en het bereik zal verhogen door nog meer gebruik te maken van de digitale media.

Ons blad “Periodiek” is inhoudelijk sterk en oogt ook fraai. Het blijft een noodzakelijk bindmiddel voor onze leden. En het kan interactiever worden door in te spelen op de evolutie van de digitale en sociale media. De culturele peiler blijft voor mij een wezenlijk aspect van het VAV. Zelfs al krijgen wij uit diverse andere hoeken mooi aanbod, de ontmoeting onder VAV-collegae en het gezellige moment nadien kunnen we niet missen.Een vereniging is dat verplicht aan zijn leden.

Maar er zijn nog momenten waar we kunnen discussiëren. Op 14 oktober organiseren we opnieuw een symposium in onze Vlaamse hoofdstad. Het kreeg de titel mee: “Naar een communautarisering van de gezondheidszorg in 2024!”. Meer informatie volgt later, maar hou alvast die datum vrij.

En we moedigen u ook aan om op zaterdag 6 mei naar De Montil in Essene-Affligem te komen. Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid houdt dan ook een symposium: “Sociale zekerheid & vergrijzing: wie gaat dat blijven betalen?”. De aankondiging vindt u in deze Periodiek.

Net zoals mijn voorgangers herhaal ik dat het VAV moet blijven bestaan zolang de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid niet overgeheveld zijn naar Vlaanderen. “Als Vlaamse waakhond”, zoals Robert de Beule steeds herhaalde.

Onze missie is terug te vinden op www.vlaamsartsenverbond.org

Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VAV