Voorwoord

Kaft202402

Op 9 juni verkiezen we nieuwe parlementen. Zoals gewoonlijk worden deze verkiezingen aangekondigd als uiterst belangrijk.
Het cliché “moeder van alle verkiezingen” duikt alweer op.

Onze missie indachtig, realisatie van een autonome Vlaamse gezondheidszorg als onderdeel van een autonome Vlaamse sociale zekerheid (SZ) en op termijn de volledige autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, heeft het VAV in het vooruitzicht daarvan al enkele acties ondernomen.

In oktober 2022 vierden we het honderdjarig bestaan van onze artsenvereniging en dan gaven we het jubileumboek “100 jaar Vlaams Artsenverbond” uit. Het hoofdstuk “100 jaar Vlaamse actie en verwezenlijkingen van het VAV” is een mooi en uitgebreid overzicht van wat reeds bereikt werd inzake de overheveling van de gezondheidszorg, mede door de inspanningen van de Vlaamse artsen.

Het jubileumboek en begeleidende brief met het VAV-standpunt inzake het toekomstig gezondheidsbeleid werd bezorgd aan een hele lijst van Vlaamse politici en opiniemakers, vaak tijdens een persoonlijk contact.

In oktober 2023 was er het 2-jaarlijks VAV  symposium met als titel “Naar een communautarisering van de gezondheidszorg in 2024!”. Intussen is het verslagboek van dat symposium bij u in de bus gevallen.  VAV-bestuurslid Karel Vermeyen heeft toen met recent cijfermateriaal aangetoond dat er tussen Noord en Zuid niet alleen accentverschillen maar ook grote performantieverschillen zijn met betrekking tot doeltreffendheid van zorg, veiligheid van zorg en zorgcontinuïteit.

De geactualiseerde visie van het VAV over de communautarisering van de gezondheidszorg is gestoffeerd met deze recente cijfers en is uitgewerkt tot een krachtig
“Pleidooi van het Vlaams Artsenverbond voor een gecommunautariseerde gezondheidszorg”.

Wij zijn nu bezig met het bezorgen van dit pleidooi aan diezelfde Vlaamse politici en opiniemakers als een bruikbaar werkdocument in het vooruitzicht van de verkiezingen van juni aanstaande. Het pleidooi is vertaald in het Frans en Duits en intussen ook bezorgd aan politici en pers uit het ander landsgedeelte.

Uiteraard moet u als lid ook kennis nemen van deze tekst op www.vlaamsartsenverbond.be.

Tot slot ben ik echt fier dat we in dit nummer van ons tijdschrift een interview kunnen brengen met het oudste lid van het Vlaams Artsenverbond, professor Alexander Evrard.

Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VAV