Voorwoord

Kaft202304

Op zaterdag 14 oktober 2023 was er het VAV-symposium “Communautarisering van de gezondheidzorg in 2024!” in het Herman Teirlinck Auditorium (KBC) Havenlaan te Brussel.

Daarmee wilden we onze visie van communautarisering van de gezondheidszorg kracht bij zetten en actualiseren.
De voornaamste argumenten van het VAV voor een integrale Vlaamse gezondheidszorg zijn intussen genoegzaam bekend:
• het recht op het leggen van eigen klemtonen.
• een grotere efficiëntie en responsabilisering van de gemeenschappen tot een spaarzaam beleid.
• Wij willen een communautarisering en geen regionalisering omdat wij de band met de Vlamingen in Brussel niet willen doorknippen.

Die argumenten werden tijdens het symposium door de verschillende sprekers uitgediept met cijfermateriaal en inzichten vanuit de eigen invalshoek.
Ik dank hen nogmaals voor de verhelderende en constructieve bijdragen.
De grondwetspecialist Jürgen Vanpraet bekeek hoe de homogenisering van de gezondheidszorg op het niveau van de deelstaten vorm kan gegeven worden.

Prof. De Maeseneer hield een pleidooi voor een gedecentraliseerde gezondheidszorg in een solidaire samenleving.
Van Dr Jonas Brouwers hoorden we dat het stroomlijnen en samenbrengen van bevoegdheden, in het bijzonder voor de opleiding en het opvolgen van de kwaliteit ervan, zich meer en meer opdringt.

Voor een performant zorgbeleid horen gezondheidszorg en welzijn samen in één beleidsvoering te zitten, vernamen we van Karine Moykens, secretaris-generaal van het agentschap Zorg.

En Dr Karel Vermeyen, bestuurslid VAV, concludeerde op basis van de vergelijking Noord-Zuid dat een gesplitste financiering van de gezondheidszorg mogelijkheden biedt en geen verlies van solidariteit hoeft te betekenen.
Het is wel belangrijk dat solidariteit op een transparante manier georganiseerd wordt en een tijdsdefinitie heeft. Na de pauze was er een vinnig debat waar nogmaals bleek dat Vlaanderen en het VAV Brussel niet mogen loslaten.
Het symposium kreeg heel wat aandacht en weerklank in zowel de medische als de algemene pers.

Geïnteresseerden kunnen de abstracts en presentaties van de sprekers sindsdien raadplegen op onze webstek www.vlaamsartsenverbond.org.
Het eerste nummer van Periodiek jaargang 2024 zal trouwens integraal gewijd zijn aan de verslaggeving van het symposium.

Het referaat van ons bestuurslid Karel Vermeyen diende als basis om de visie van het VAV te stroomlijnen, en ook die tekst is terug te vinden op onze webstek.

Met die visietekst en ons jubileumboek “100 jaar Vlaams Artsenverbond” beschikken we over unieke documenten waarin onze argumenten voor de communautarisering van de gezondheidszorg werden samengebracht.

Met die bundel in de hand kunnen we nu de beleidsmakers nog beter informeren en ze aansporen om na de verkiezingen van 2024 de integrale Vlaamse gezondheidszorg te realiseren,
die - het moet nog maar eens gezegd worden - eigenlijk al sinds 1980 in de grondwet staat!

Waarom is die communautarisering er dan nog niet?

Omdat men in dit land met deze staatsstructuur geen enkele hervorming nog kan doorvoeren. Op een debat van Pro Flandria, een netwerkorganisatie van Vlaamse ondernemers en academici,
haalde oud-minister Koen Geens (CD&V) vorig jaar fel uit naar de werking van de Vivaldi-regering. ‘Wij kunnen federaal op dit ogenblik bijna geen enkele ernstige hervorming meer doen, dat lukt niet meer.’
‘Federaal kun je alleen uitgavenverhogingen beslissen.’

In 2024 kan de communautarisering van de gezondheidszorg er komen, als dit land eindelijk de hervorming krijgt die nodig is.
Noem het confederalisme, noem het zelfbestuur, dat is semantiek. Maar de grendels van 1970 moeten weg, en we moeten zelf de touwtjes in handen krijgen.

Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VAV