Voorwoord

Kaft202302

De bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat het Vlaamse parlement en de Vlaamse regering, wat het gezondheidsbeleid betreft, bevoegd zijn voor de zorgenverstrekking - weliswaar met tal van uitzonderingen - en voor de gezondheidsopvoeding evenals de preventieve gezondheidszorg.

Op 3 maart 1999 werden in het Vlaams Parlement 5 resoluties over de staatshervorming goedgekeurd. Resolutie nummer 4 zegt dat: “ … de normerings-, uitvoerings- en financieringsbevoegdheid betreffende het volledige gezondheids-en gezinsbeleid moeten integraal naar de deelstaten worden overgeheveld, dus onder meer met inbegrip van de gezondheidszorgverzekering en de gezinsbijslagen (kosten compenserende regelingen). Daarbij moeten de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de vrije keuze bekomen om toe te treden tot het stelsel van de deelstaat Vlaanderen of van de Franstalige deelstaat, dat telkens zowel een regeling voor de inkomsten als voor de uitgaven bevat …”

Deze resolutie werd aangenomen met een grote meerderheid en zonder tegenstemmen. Er is dus in Vlaanderen een breed maatschappelijk draagvlak om op korte termijn naar een eigen gezondheidszorg te evolueren.

Het Vlaams Artsenverbond (VAV) heeft een rijke traditie in het organiseren van academische zittingen, congressen, colloquia en symposia, die langzaam maar zeker de weg banen naar een eigen Vlaamse gezondheidszorg en een eigen Vlaams gezondheidsbeleid. De nog altijd zeer lezenswaardige rapporten van deze studiedagen kan men nog altijd consulteren op onze webstek www.vlaamsartsenverbond.org.

Ondanks de resoluties, de wetten en de decreten, ondanks de voortdurende inspanningen van verenigingen als de onze horen we nog dagelijks schrijnende verhalen over de onopgeloste taaltoestanden in de Brusselse ziekenhuizen, geraakt het francofoon gesjoemel met contingentering en artsenquota niet opgelost en blijven de transfers het bodemloos vat vullen.

Sinds 1999, dus bijna een kwarteeuw, is er wat de communautarisering van de gezondheidszorg betreft eigenlijk een stilstand. En met Vivaldi dreigt er zelfs een achteruitgang. De Vlaamse partijen in deze regering kunnen niet genoeg op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Het jubileumboek “100 jaar Vlaams Artsenverbond” is een handleiding voor de realisatie van onze missie, een autonome Vlaamse gezondheidszorg. De volgende weken en maanden zullen we die handleiding persoonlijk bezorgen aan de politieke en maatschappelijke actoren, zodat ze nu eindelijk eens werk zouden maken van de definitieve en effectieve Vlaamse gezondheidszorg.

Zoals reeds aangekondigd: onthoud de datum van zaterdag 14 oktober 2023. Dan is er het VAV-symposium “Naar een communautarisering van de gezondheidszorg in 2024!”.

Jan Van Meirhaeghe
Voorzitter VAV